Επιτυχής επιβολή προειδοποίησης παρά την παρέμβαση της δικηγορικής εταιρείας Heidicker

5
Επιτυχής επιβολή προειδοποίησης παρά την παρέμβαση της δικηγορικής εταιρείας Heidicker

Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο δημιουργίας προστασίας δεδομένων μας για να δημιουργήσετε μια δήλωση προστασίας δεδομένων με νομικά κείμενα προστασίας δεδομένων, έχετε δύο επιλογές για τη χρήση των κειμένων:

  1. Αποκτάτε μια άδεια επί πληρωμή, η οποία προσφέρεται σε δύο εκδόσεις (μοναδική ή εφ‘ όρου ζωής άδεια)
  2. Χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια δωρεάν και αποδέχεστε ότι η συμπεριλαμβανόμενη αναφορά πηγής και ο σύνδεσμος προς την προσφορά μας πρέπει να παραμείνουν συμπεριλαμβανόμενες

Δυστυχώς, μερικές φορές συμβαίνει οι εταιρείες να χρησιμοποιούν τη συσκευή δημιουργίας προστασίας δεδομένων μας και τα κείμενα που δημιουργούνται με αυτήν χωρίς να αγοράσουν άδεια ή να ορίσουν την πηγή και τον σύνδεσμο που απαιτούνται για δωρεάν χρήση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε ούτε έσοδα ούτε το διαφημιστικό αποτέλεσμα της πηγής συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, προσφέρουμε στις εταιρείες μετέπειτα αδειοδότηση μέσω e-mail, και συγκεκριμένα την αγορά του Διάρκεια Ζωής Άδεια 499€. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό που λαμβάνουμε ως απάντηση είναι ταχυδρομείο από δικηγορικό γραφείο. Αυτό συμβαίνει επίσης με μια εταιρεία από τη Γερμανία, όπου ένας πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής προφανώς χρησιμοποίησε τα κείμενά μας στον ιστότοπο του πελάτη κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων μας. Η προσφορά μας για μεταγενέστερη άδεια απορρίφθηκε και τα κείμενα αφαιρέθηκαν μετά την καταγγελία. Ως αποτέλεσμα, μείναμε πίσω ένα έτος Χρήση των κειμένων μας χωρίς έσοδα ή διαφημιστικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια προσφέραμε την επόμενη αγορά της άδειας για τελευταία φορά, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με μια επιστολή από Δικηγορικό γραφείο Heidicker απαντήθηκε. Σε αυτό, οποιοσδήποτε ισχυρισμός απορρίφθηκε εντελώς από εμάς, εκτός από έναν παύω και παύω δίνεται στην εταιρεία. Δεν υπήρξε αντιπροσφορά για μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Χρειάστηκε λοιπόν να εμπλέξουμε τον δικηγόρο μας για να αποκτήσουμε τα δικαιώματά μας. Στο πρώτο βήμα, είχε απορρίψει τη δήλωση παύσης και παραίτησης από τη δικηγορική εταιρεία Heidicker για διάφορους νομικούς λόγους καθώς και για τους δικούς μας αξίωση αποζημίωσης και αποζημίωση δαπανών παρουσιάζονται και εξηγούνται νομικά.

Ακολούθησε μια πρώτη βελτιωμένη δήλωση παύσης και παραίτησης από τη δικηγορική εταιρεία Heidicker και η προσφορά πληρωμής 300 ευρώ. Και οι δύο απορρίφθηκαν από εμάς, καθώς στο μεταξύ είχαν προκύψει περαιτέρω έξοδα και η δεύτερη δήλωση παύσης και παύσης δεν πληρούσε τις νομικές απαιτήσεις από τη δική μας άποψη.

Ακολούθησε μια άλλη επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Heidicker με μια περαιτέρω βελτιωμένη δήλωση παύσης και παραίτησης και την ανακοίνωση ότι τα ποσά που ζητήθηκαν θα καταβληθούν να ισορροπήσει πλήρως.
Στη συνέχεια δεχθήκαμε την τελευταία (τρίτη!) δήλωση διακοπής και η υπόθεση έκλεισε μετά την παραλαβή των ποσών πληρωμής.
Η εταιρεία που είχε χρησιμοποιήσει τα κείμενά μας για την προστασία δεδομένων για 1 χρόνο χωρίς πηγή και σύνδεσμο ή αγορά άδειας και από την οποία Δικηγορικό γραφείο Heidicker εκπροσωπήθηκε, έχει τελικά ένα πολλαπλάσιο την αρχική μας προσφορά επί πληρωμή. Εκτός από τα έξοδα του δικηγόρου μας και τις πάγιες αποζημιώσεις, η εταιρεία έπρεπε φυσικά να πληρώσει και τον δικό της δικηγόρο, το δικηγορικό γραφείο Heidicker. Ενας άδεια Τελικά, η εταιρεία από τη Γερμανία δεν είχε τίποτα για τα κείμενά μας για την προστασία δεδομένων.

Η δημιουργία αποτυπωμάτων και προστασίας δεδομένων μας επεκτείνεται συνεχώς, τα κείμενα προστασίας δεδομένων επεκτείνονται νομικά ελεγμένο και απαιτούν πολύ χρόνο και πόρους. Δεν θα μπορούμε να επιτρέψουμε την άρνηση των δικαιωμάτων μας από μεμονωμένες εταιρείες και τους δικηγόρους τους στο μέλλον και, εάν χρειαστεί, θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στο δικαστήριο.

Schreibe einen Kommentar