Διαδικτυακά σεμινάρια Δικτύου Οργανισμού Υποστήριξης Σχολικού Κήπου

11
Διαδικτυακά σεμινάρια Δικτύου Οργανισμού Υποστήριξης Σχολικού Κήπου
Δίκτυο Οργανισμών Υποστήριξης Σχολικού Κήπου

Πόροι για Επαγγελματίες Υποστήριξης Σχολικού Κήπου

Η Life Lab είναι συνιδρυτής του Δικτύου Οργανισμού Υποστήριξης Σχολικού Κήπου. Βοηθήσαμε στην επιμέλεια και την παρουσίαση της μεγαλύτερης συλλογής διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με τον σχολικό κήπο που βρέθηκε οπουδήποτε. Ελέγξτε τα στο www.sgsonetwork.org/webinars

… [Read More →]

Schreibe einen Kommentar