Αφήνοντας τον έλεγχο – S-Anon

2
Αφήνοντας τον έλεγχο – S-Anon

Όταν αποφάσισα ότι δεν μπορούσα να φτιάξω τον γάμο μας και ότι μπορούσα μόνο να συμμετάσχω σε αυτόν, τελικά άρχισε να είναι ένας πραγματικός γάμος για μένα. Όταν τελικά σταμάτησα να το βλέπω ως εργασία όρου ή ως μάθημα όπου, αν έκανα μόνο όλη μου την εργασία, θα λειτουργούσε, άρχισα να καταλαβαίνω και να ζω τις αρχές του προγράμματος. Ανακάλυψα ότι στην ανάκαμψη, μόνο όταν κάνω τα υγιή πράγματα που δίσταζα να κάνω και αφήσω τα ανθυγιεινά πράγματα που έχω καταλάβει τόσο σφιχτά, βρίσκω τα πράγματα που έψαχνα όλη την εποχή .

Ανατύπωση από Working the S-Anon Program, 2nd Editionσελίδα 72.